Mei Xuan & Yi Xiang

Sample Photos

Photography by Jori Goh, Kang Jie

Location: Singapore

Date: 2nd May 2022

Genre: Actual Day Wedding Photography

View our Wedding photography package & price details below.